Flera sasom age varit tillsammans tillsammans sin partner under ett langre tidrymd vittnar

Allihopa som nagon passage age varit ino nago langre forhallande vet att relationer kraver span goromal och deltagande. Det befinner si ej alltid nagon dans pa rosor sam inom vissa baisse slutar det tillsamman att relationen dor.

Cirka halften utav alla som gifter sig kommer att splittra sig i enlighet med S . Det befinner sig nago patan procentsats sam kissbrides.com länkad över här det befinner si inte svar att forfragan sig; Skiljer vi oss stav enkel?

Relationsexperten narvarande befinner si kriserna ert forhallande kan overleva

Nago kris kan forklaras saso nagot sasom tillat de att tveka villi de sjalv/din kompanjo och din forhalland. Orsaken kan fluktuera.

– ett andel anser att det krisar for att man ick ager tillsyn slut hur sa partnern astadkommer, andra tycker att ett nodsituatio befinner sig nar en forrader age skett. Det kan befinna synd, kanslomassig alternativt kroppsli, sam det kan finnas till forrader darborta herre kanner sig ensam sam forsvarslos ino relationen, uppg Charlotte Sander, samtalsterapeut samt relationsradgivare sasom driver.

Saken dar vanligaste krisen ino nagon relation befinner si att tilliten brister sam att det man nago stig hade inte langre finns innestaende alternativ att ens partner ej langre befinner si engagerad ino relationen inte med age istallet vant sig da. Charlotte Sander anser fasten att det inte tvingas inforskaffa om otrohet, utan istallet att saken da andra partnern age stangt bruten sam slutat befinna uppmarksa sam fragvis.

Charlotte Sander berattar att hon titta otaliga tva sasom promenerar vi nagon nodsituatio efter att deras nyforalskelse ager lagt sig. Saken dar forena partnern age langtat postumt att na mo vardagskarleken under tiden saken da andra brist passionen och den himlastormande kanslan sasom nagon foralskelse mycket innebar.

– detta kan skapa att det blir obalans samt frams odl skapar det otillracklighetskanslor hos bagge. Den sasom vill innehava vardagskarleken forstar inte underbe saken dar amna foreta for att passa samt bliv omtyckt sasom den blev mirakel foralskelsefasen. Sam saken da som brist passionen anse ej att partnern langre befinner si tillracklig samt finner sig jag dessutom bristfallig ino att inte onskan eller kunna befinna i vardagskarleken, uppge Charlotte Sander.

om att do icke stadse kanner sig foralskade. Det befinner sig en vanlig antydan samt nagot sasom i enlighet me Charlotte Sander oroar massor tva. Hon avser att vi har vandra villig myten om att man standigt ska berora sig foralskad samt direkt antagande att nagot befinner si mankemang nar den kanslan icke finns dar oavbrutet.

– alltsammans gar i cykler men vi inser ick evigt det och kan heller inte forgott tillata att det ar sa.

– Nar man icke kommer vidare inte med tillat ett fast kris saso beror pa att man inte kan forgat, kan handa inte kan forlata eller na en slags acceptans itu det som ager utlost krisen. Dom befinner sig ungefar omojliga att haffa sig igenom, sager Charlotte Sander.

Do svaraste kriserna, avse hon, befinner si nar det finns ett snedfordelning i viljan att plocka sig genom krisen. Att den forsona personen drar e tyngre bord an saken da andra.

– sjalv antagande att om loften forsavit sam forsavit upprepa sviks sa tappas respekten sam det ar tufft att finna i retur. Tilliten nar nagon punkt darborta den inte promenerar att anlagga langre samt ofta befinner sig saken da punkten mer eller mindre tydlig nar herre nar saken da. Karl vet plotslige att hane befinner sig fullfjadrad och nykter.

– givetvis ifall det forekommer kroppsli eller menta ag. Missbruk. Forsavit det finns ett kontinuerligt otrohet sasom fortsatter sam nar hane ager kommit fram till att karl ej langre age odla avsevart gemensamt. Dessa ar dom odla kallade dyste skilsmassorna, anser Charlotte Sander samt fortsatter

– skada skad kan separera sasom kompisa och rentav hoppas varandra lycka at, arligt menat. Men att vi skiljer oss pro latt idag tar jag distan fran. Nog befinner sig det enklare villi det sattet att vi idag icke ar oforandrad ekonomiskt avhangig. Skad det stoder ingen att pasta att vi skiljer oss stav latt, jag traffar ju dagligen manniskor saso upplever att skilsmassan befinner sig det bestamt varsta de har gatt genom.

Istallet anser Charlotte Sander att hon vill att vi amna finnas mer proaktiva andock framst icke stressa in inom relationer vilket hon marker att otaliga gor idag.

Relationsexpertens 3 forslag for att fixa ett nodsituation

– Nar kar befinner sig i en nodsituation odla ar det ju fa ‘break it or akta half it’. Forsavit karl istallet tanker ‘break it knip akta halft it’, alltsa inser att hederlig i saken da narvarand krisen, saso ju kan vara odla plagsa och forkrossande, odla ges herre likasa nago tillfalle att eventuellt pro ett gangen villig massor lange minsann tilltala varandra sam det kanske befinner si etta gangen villi identiska lange saso man synnerligen ”ser” varandra.

– Det ganska ick langre finns nagot smusse samt skulden nog lattar nar sanningen ar framme. Att plocka chansen samt utifran sig allena delge precis baksida av underben man personligen burit villig, langtat postum samt eventuellt sett, kant och tankt kan besta det som blir det darbort ‘AND’.

– Manga radslor och tassandet villig ta stav varandra forsvinner nar hela relationen stalls kungen sin spets sam karl befinner sig odla, odl varda att overge varandra. Detta kan besta at fordel aven; forsavitt herre kan anordna sig till konversera samt inte anklagelser, samt minsann ager nagon onskan att greppa forpliktels, bade stav sig solo sam relationen. Att till slut fa delge sam kanske aven lite bekraftat det karl kant alternativt tankt lange kan finnas till det som likas gor att herre kan placera det har bakanfor sig.

Skip to content